Bu ağacın yarpaqları tökülüb,

Ya quruya, ya cücərə baharda.

Yatıbsa da baxan deyər ölübdü,

Nəfəs alsa diksinəsi bahar da.

Aran Eyvaz