Pyotr saqqallıları kübar keçi adlandırırdı…Davamı…