Ətrinə gəlmişdim, çaldı tikanın,
Afərin ağlına gendən baxanın.
Çox dedilər, inanmadım – düz imiş,
Dilindəki ovsun imiş, söz imiş.

Davamı…