1damla

  Aran Eyvaz

  Həmişə təmizlikdə!

  No comments

  Həmişə təmizlikdə! (hekayə) Məsciddə hamı qaçaqaçda idi. Xalçaları tökmüşdülər çölə. Silib-süpürürdülər. Uşaqlı-böyüklü kefləri kök idi. Bəli, təmizlik işi qəm-qüssəni unutdurur. Çölü təmizlədikcə adamın içi də təmizlənir... Ötən həftə  məsciddə seyrəklik oldu. Kənd camaatı məscidə uzaqdan baxır, ötüb-keçirdi. Molla Əlinin neçə il təlaşı hesabına başa gələn camaat namazında üç-beş qoca qalmışdı, bir də uşaqlar. Qocalar hər  şeyi ...

  Polad necə bərkidir?

  No comments

  Bir xalqın heykəlində Polad varsa, duruş var. Heykələ daş atılsa, Poladacan vuruş var. Polad necə bərkiyir? Polad necə bərkidir? Suallar illərkidir - İdraka çağırış var. Dünya şeytan, dünya şər, Poladı əridərlər, Yurdu qoruyan əsgər, Polad varsa, barış var. 1damla_org

  Zorun yoxsa, zərin yoxsa

  No comments

  Gizlənib danışmaq olmur – Axır qapını döyürlər Daşdan dönən səs dalınca. Gizlənib alışmaq olmur, Alışmağın tüstüsü var - Yaşa hava qaralınca! Danışasan quş dilində, Alışasan öz içindən – Dəli deyib daşlayallar. Kar olasan, başın üstə Divlərə məddahlıq edib, Cırtdanı qarğışlayallar. Bir yurdda min din olarmış, Bir dində əlli min kitab, Bir kitabda dörd yana yol. Eşq ayəsin vur oxuyan Vurar eşqin ürəyindən - Ən lazımsız şeymiş ağıl! Bir həqiqət dərk eləyən Desə susmaq cinayətdi ...

  Zaporojets

  No comments

  İşığı olmasa, qara qəpiyə dəyməz, əmi canı…Davamı…

  Dünyanın səs düyməsi

  No comments

  Allah nə etməli idi axı…Davamı…

  Düzəlməz, qoymaz düzəlim….Davamı…

  Pyotr saqqallıları kübar keçi adlandırırdı…Davamı…