Gizlənib danışmaq olmur –

Axır qapını döyürlər

Daşdan dönən səs dalınca.

Gizlənib alışmaq olmur,

Alışmağın tüstüsü var –

Yaşa hava qaralınca!

Danışasan quş dilində,

Alışasan öz içindən –

Dəli deyib daşlayallar.

Kar olasan, başın üstə

Divlərə məddahlıq edib,

Cırtdanı qarğışlayallar.

Bir yurdda min din olarmış,

Bir dində əlli min kitab,

Bir kitabda dörd yana yol.

Eşq ayəsin vur oxuyan

Vurar eşqin ürəyindən –

Ən lazımsız şeymiş ağıl!

Bir həqiqət dərk eləyən

Desə susmaq cinayətdi –

Açıq yanıb, açıq desə!

Baxmasa kiçik boyuna,

Baxmasa böyük oyuna,

Axırda özündən küsər.

Doğru söz də yalan kimi

Zorla keçir qapılardan,

Zərlə durur ürəklərdə.

Zorun yoxsa, zərin yoxsa,

Baş ağrıtma, kənardan bax,

Yerin yoxdu bu şəhərdə.