1damla

  Aran Eyvaz

  پستر روز

  No comments

  این کجاش سوختهپدر سوخته

  Polad necə bərkidir?

  No comments

  Bir xalqın heykəlində Polad varsa, duruş var. Heykələ daş atılsa, Poladacan vuruş var. Polad necə bərkiyir? Polad necə bərkidir? Suallar illərkidir - İdraka çağırış var. Dünya şeytan, dünya şər, Poladı əridərlər, Yurdu qoruyan əsgər, Polad varsa, barış var. 1damla_org

  Zorun yoxsa, zərin yoxsa

  No comments

  Gizlənib danışmaq olmur – Axır qapını döyürlər Daşdan dönən səs dalınca. Gizlənib alışmaq olmur, Alışmağın tüstüsü var - Yaşa hava qaralınca! Danışasan quş dilində, Alışasan öz içindən – Dəli deyib daşlayallar. Kar olasan, başın üstə Divlərə məddahlıq edib, Cırtdanı qarğışlayallar. Bir yurdda min din olarmış, Bir dində əlli min kitab, Bir kitabda dörd yana yol. Eşq ayəsin vur oxuyan Vurar eşqin ürəyindən - Ən lazımsız şeymiş ağıl! Bir həqiqət dərk eləyən Desə susmaq cinayətdi ...

  Zaporojets

  No comments

  İşığı olmasa, qara qəpiyə dəyməz, əmi canı…Davamı…

  Şəhid tibb işçiləri…Davamı…

  Спи, дитя, спи…Davamı…

  В одной из бруклинских больниц медсестры вынуждены использовать мешки для мусора в качестве защитной одежды….Davamı…